Föreningsadress: veteranforeningen@nynas.com


  Styrelsen                                            Mobil                      Epost

  Ordförande       Kerstin Bälter      070-602 32 30   kerstin.balter@bredband.net

  Kassör           Lilian Granström    073-967 35 67   lilian.granstrom@comhem.se

  Sekreterare      Eva Cederlund       070-992 98 41   e.cederlund@hotmail.com

  Ledamot          Kurt Nyberg         070-512 36 80   kurtnyberg@telia.com

  Ledamot          Per Redelius        070-514 29 21   per.redelius@telia.com

  Adjungerad       Sören Westerlind    070-513 02 33   pesowe@hotmail.com

  Adjungerad       Martin Carlson      070-513 02 33   martin.carlson.privat@gmail.com


KONTAKTPERSONER

     Aktivitetsanmälningar

     

     Anmälningar görs till Kassör Lilian Granström

                             

  • mail       lilian.granstrom@comhem.se
  • telefon   073-967 35 67 med sms eller talbesked till telefonsvararen.Webbunderhåll

Martin Carlson

martin.carlson.privat@gmail.com