Kontaktadress till styrelsens medlemmar: veteranforeningen@nynas.com


  Styrelsen                                            Mobil                      

  Ordförande       Kerstin Bälter      070-602 32 30   

  Kassör           Lilian Granström    073-967 35 67   

  Sekreterare      Eva Cederlund       070-992 98 41   

  Ledamot          Lars Laurell        070-560 60 39   

  Ledamot          Per Redelius        070-514 29 71   

  Ledamot          Sören Westerlind    070-589 74 24   

  Ledamot          Tomas Montin        070-511 18 13   

  Adjungerad       Kurt Nyberg         070-512 36 80   


KONTAKTPERSONER

     Aktivitetsanmälningar

     

     Anmälningar görs till Kassör Lilian Granström

                             

  • mail       nynasveteranforening@nynas.se
  • telefon   073-967 35 67 med sms eller talbesked till telefonsvararen.Webbunderhåll

Martin Carlson

martin.carlson.privat@gmail.com