Nynäs Veteranförening

Kontaktnätet för pensionärer från Nynas AB.

Årsmöte tisdagen den 17 mars  2020

klockan 16.30 


Inställt !! pga Corona situationen


Mejladress: veteranforeningen@nynas.com

Glöm inte att betala årsavgiften 100 kr, för 2020 !
Föreningsdokument

  • stadgar
  • styrelse
  • årsmöteshandlingar

Kontaktpersoner

  • om du vill bli medlem
  • frågor, idéer eller synpunkter Välkommen!