Nynäs Veteranförening

Kontaktnätet för pensionärer från Nynas AB.

Grundläggande föreningsdokument

  • Stadgar 2018
  • Styrelsen hittar du under fliken "Kontaktpersoner"
  • Medlemsregister

Skickas årligen via mail till medlemmar eller beställs från föreningens sekreterare

  • GDPR hantering av Personuppgifter
  • Årsmöteshandlingar för de senaste tre åren.


Protokoll 2017

Protokoll 2018

Protokoll 2019