Nynäs Veteranförening

Kontaktnätet för pensionärer från Nynas AB.Julbord på Kroken i Nynäshamn

onsdagen den 27 november


Mejladress: veteranforeningen@nynas.com

Du har väl betalt årsavgiften 100 kr?
Föreningsdokument

  • stadgar
  • styrelse
  • årsmöteshandlingar

Kontaktpersoner

  • om du vill bli medlem
  • frågor, idéer eller synpunkter Välkommen!