Nynäs Veteranförening

Kontaktnätet för pensionärer från Nynas AB.


Höstutflykt med båt till Birka

torsdagen den 5 september 2019

 

GDPR: Föreningens hantering av personuppgifter finns beskrivet i dokument under Föreningsdokument

 

Mejladress: veteranforeningen@nynas.com

Du har väl betalt årsavgiften 100 kr?

Föreningsdokument

  • stadgar
  • styrelse
  • årsmöteshandlingar

Aktiviteter

Information som även skickas med post till medlemmarna

Föreningsgalleri

Foton från aktiviteter mm

Kontaktpersoner

  • om du vill bli medlem
  • frågor, idéer eller synpunkter Välkommen!